Česky English

IMPLANTÁTY

Co jsou zubní implantáty?

Pokud hledáte náhradu ztacených zubů  nejmodernějším, nejpřirozenějším a nejkomfortnějším způsobem, pak jste kanditát na zubní implantáty. Pomocí implantátů lze nahradit jak jednotlivý zub, tak více chybějících zubů, až po řešení celých bezzubých čelistí - tam umožňují implantáty zhotovit zuby "na pevno" místo vyndávací protézy.  Jedná se nejčastěji o titanový šroub, který se zavede na místo chybějícího zubu. Ten po zavedení pevně sroste s čelistní kostí, do níž je vsazen, a tím vytvoří dokonalý základ pro nový zub. Úspěšnost vhojování implantátů je dnes skutečně velmi vysoká,  přesahuje 95%. Zubní implantát by měl být považován za možností první volby, protože běžné ošetření zubním můstkem vyžaduje obroušení často zdravých okolních zubů.

 

ŘEŠENÍ POMOCÍ MŮSTKU U staršího, tradičního řešení musí zubař dva zdravé sousední zuby zbrousit, aby se na místo mohl upevnit můstek.

 

ŘEŠENÍ POMOCÍ IMPLANTÁTU Zubní implantát nahrazuje chybějící kořen zubu. Zdravé sousední zuby zůstanou zcela nedotčeny a není nutné je zbrousit.

 

 

Průběh ošetření

  •     Úvodní vyšetření a stanovení léčebného plánu

Tato fáze zahrnuje posouzení zdravotního stavu pacienta: celková onemocnění např. cukrovka, hematologická onemocnění, osteoporóza, dále pak návyky, které mohou ovlivnit přijetí implantátu, především kouření. Důležitou podmínkou úspěchu je také dokonalá ústní hygiena. Následuje RTG vyšetření, které  informuje zejména o množství kosti v místě implantace. Nedostatek kosti v místě defektu, a to jak na výšku tak na šířku je limitující. V určitých případech je nutné před implantací, nebo v průběhu implantace, provést doplnění kosti tzv. umělou kostí. Poté se naplánuje počet, typ a přesné umístění implantátů.

       

  • Výkony v dutině ústní před zavedením implantátů

Před implantací je nutné ošetřit všechny kazy a záněty. Ty jsou spojeny s výskytem škodlivých mikroorganizmů, které by mohly narušit vhojování implantátů.

  •  Zavedení implantátů

Implantace je malý chirurgický výkon, který je možné přirovnat k vytržení zubu. Provádí se v místním umrtvení, takže výkon je nebolestivý. Implantát je vlastně váleček se závitem, který se zašroubuje do kosti po předchozím vyvrtání otvoru. Výkon trvá podle rozsahu implantace v průměru 1-2 hodiny.

  • Pooperační kontroly

První kontrola se provádí týden po operaci, následující  potom každé dva týdny až do zahájení protetického ošetření. 

  • Protetické ošetření

Zhotoví se korunky nebo můstky, tato fáze může následovat až po vhojení implantátu, tedy nejdříve za 6-8 týdnů, podle typu implantátu.

  • Kontroly po protetickém ošetření

První kontrola je zpravidla za měsíc od odevzdání protetické náhrady. Další pak po 3 měsících v prvním roce po implantaci.

 

Životnost implantátů

Zubní implantát Vám může dobře sloužit po mnoho let. Dlouhodobé studie, které zpracovávají velké i několikatisícové soubory zavedených zubních implantátů, uvádějí desetiletou úspěšnost pro dolní čelist asi v 90%, v horní čelisti je vždy nižší a je uváděná mezi 80-85%, při dodržování všech technických a hygienických zásad.

 

Cena

Ve srovnání s jinými variantami ošetření chrupu je ošetření pomocí implantátů finančně náročnější. Cena zahrnuje cenu vlastního implantátu, cenu chirurgické fáze ošetření, protetické části ošetření a cenu samotné protetické práce (korunky nebo můstky). Např. ošetření defektu jednoho zubu pomoci implantátu včetně korunky stojí přibližně 16 - 24tisíc Kč. Při ošetření mezery po více zubech je nutné použít několik implantátů, na kterých je upevněný můstek.  Celková cena pak závisí na počtu použitých implantátů vzhledem k velikosti defektu a rozsahu protetické práce. Ošetření implantáty není hrazeno zdravotními pojišťovnami.